Měkké techniky

Jedná se o metodu uznávanou mnohými lékaři. Tato technika je využívána k léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu.

Měkké techniky ovlivňují měkké tkáně, mezi které řadíme kůži, podkoží, svalstvo, svalové úpony. Měkké tkáně pracují společně a jejich pohyby jsou vzájemně provázány.

 

 

 

Při přetížení a úrazech v důsledku sportu nebo pracovní činnosti, dochází v měkkých tkáních ke změnám. K těmto změnám může táké docházet při nesprávném držení těla nebo při sedavém zaměstnání. Tyto změny bývají často bolestivé. Měkké techniky tato bolestivá místa eliminují, díky protahování, tlaku a tření. Nejedná se úplně o masážní techniku, ale spíše o manuální terapii. Terapie se provádí na sucho. Uvolňuje se svalstvo, odstraňují se bolestivá místa ve svalech a okolních strukturách.

19.04.2017